Normativa aplicable a les aigües grises
Aquestes són les normes dins l'àmbit d'aplicació a Catalunya per a Aigües Grises
Com fer una vorada.
Un dels punts clau per tenir una piscina espectacular és mantenir en perfecte estat la unió de les juntes . Això provoca un manteniment més fàcil , impedint que s'acumulin brutícia i algues que li donaran un aspecte descuidat .
Monitorització dels consums d'aigua a les comunitats de veïns.
Un dels mètodes més eficients per a conèixer quan i com es gasta aigua, i d’aquesta manera poder incidir en mesures que afavoreixin un estalvi en el consum d’aigua d’una col•lectivitat és la monitorització. La monitorització permet conèixer en temps real les lectures del comptador d’aigua cada x minuts.
Importància de la sega
La sega és una de les operacions més importants dins del manteniment de la gespa i serà essencial per obtenir un tapís vegetal dens i regular.
Normativa aplicable a les piscines a Catalunya
Aquestes són les normes dins l'àmbit d'aplicació a Catalunya
Funcions i responsabilitats d'un president d'una comunitat
El càrrec de President de la Comunitat de Propietaris es pot decidir per torns rotatius o bé per elecció i directa i és condició indispensable que sigui propietari d’alguna vivenda o local de la finca i que sigui major d’edat.
Com posar un sensor de pluja
Què hem de fer per tal que el programador de reg deixi de regar automàticament cada vegada que plou?
El reg de les gespes
Serà essencial que reparteixi l’aigua homogèniament per aconseguir una gespa uniforme. És a dir, que la pluviometria sigui constant a gairebé tota la superfície.
Tot el que cal saber sobre la legionel·la
Cada any sentim a parlar de brots epidèmics de legionel·losi que afecten greument a la ciutadania, sense saber exactament a quins riscos estem exposats.
Obligacions per a la prevenció de la Legionel·losi en comunitats de veïns
Tant les fonts ornamentals, com les dutxes d’aigua freda, i els sistemes de reg per aspersió d'àmbit col·lectiu i urbans, estan classificats de risc.
Veïnatge i convivència
Els propietaris dels immobles, ja siguin edificis, instal•lacions o terrenys i els seus usuaris estan obligats per la Llei de propietat horitzontal a mantenir-los en perfecte estat de neteja, salubritat i seguretat, especialment aquelles parts visibles des de la via pública.
copyright iantmcfarland flickr
La fertilització
L'adobat és un aspecte clau en la sanitat de les espècies vegetals. així com en la seva capacitat per soportar estressos hídrics
La sega de la gespa
La sega és una de les operacions més importants dins del manteniment de la gespa i serà essencial per obtenir un tapís vegetal dens i regular.
Lliçons de la naturalesa
Artículo de Santiago Zulueta.
copyright AIRJOI flickr
La Norma de Granada; Un mètode de valoració econòmica dels arbres ornamentals
Article de'n Jordi Chueca i Abancó, membre de la comisió redactora de la Norma.
Imagen de seguimiento