ARTICLES
Aquí podreu trobar tot d'articles, tant nostres com d'altres persones que creiem que són interessants. Tots els articles que no són nostres van signats pel autor i aquest ens ha donat permís per publicar-lo.
Monitorització dels consums d'aigua a les comunitats de veïns.
Un dels mètodes més eficients per a conèixer quan i com es gasta aigua, i d’aquesta manera poder incidir en mesures que afavoreixin un estalvi en el consum d’aigua d’una col•lectivitat és la monitorització. La monitorització permet conèixer en temps real les lectures del comptador d’aigua cada x minuts.
El reg de les gespes
Serà essencial que reparteixi l’aigua homogèniament per aconseguir una gespa uniforme. És a dir, que la pluviometria sigui constant a gairebé tota la superfície.
Tot el que cal saber sobre la legionel·la
Cada any sentim a parlar de brots epidèmics de legionel·losi que afecten greument a la ciutadania, sense saber exactament a quins riscos estem exposats.
copyright iantmcfarland flickr
La fertilització
L'adobat és un aspecte clau en la sanitat de les espècies vegetals. així com en la seva capacitat per soportar estressos hídrics
La sega de la gespa
La sega és una de les operacions més importants dins del manteniment de la gespa i serà essencial per obtenir un tapís vegetal dens i regular.
Lliçons de la naturalesa
Artículo de Santiago Zulueta.
copyright AIRJOI flickr
La Norma de Granada; Un mètode de valoració econòmica dels arbres ornamentals
Article de'n Jordi Chueca i Abancó, membre de la comisió redactora de la Norma.
Imagen de seguimiento