La fertilització< Volver
copyright iantmcfarland flickr
L'adobat és un aspecte clau en la sanitat de les espècies vegetals. així com en la seva capacitat per soportar estressos hídrics

La fertilització

En la fertilització intervénen tres principals elements, el fósfor (P), el Nitrògen (N), i el potasi (K). A part hi han elements com el calci (Ca), el magnesi (Mg) i el sofre (S) que hi intervénen en menys quantitat. Finalment en menor quantitat, però jugant un paper fonamental dins del metabolisme, hi ha els anomenats oligo-elements, com el ferro, el zenc, el coure, el manganès, el bor o el molibdè.

El nitrògen, el més important dins de l’adobat de gespes, és el responsable del color, del vigor i d’una gran part de la bona salut de les gespes. Una carència d’aquest comportarà colors apagats i esgrogueïts i una disminució en el desenvolupament radicular. En canvi l’excés de nitrògen pot també arribar a ser altament tòxic per les plantes, provocant colors verds molt intensos, una reducció del vigor, proliferació de certes malalties criptogàmiques, sensibilitat al fred i al calor, i en un cas extrem la mort de les plantes.

El fósfor és imprescindible en els primers estadis de creixemente de les llavors. Una carència de fósfor es traduïrà en un follatge més fosc, més estret i enrotllat, així com l’aparició de pigments vermellosos.

El potasi permet una economia d’aigua a les fulles, al disminuir la transpiració de la planta, augmentarà la seva resistència al fred, a les malaties i a la resistència al trepig. La seva carència produïrà densitats de cobertura febles.

El calci és indispensable pel creixement vegetatiu, i la seva carència pot originar disminucions en el sistema radicular i l’aparició de taques necròtiques a les fulles.

El magnesi és necessari per a la sintesi de clorofila i afavoreix la migració del fósfor a les llavors. Una carència de magnesi pot aparèixer quan hi han grans quantitats de potasi, i a l’inrevés.

El sofre reforça la coloració de la gespa especialment a l’hivern, i augmenta la resistència al fred i a la resistència a les malalties.

Imagen de seguimiento