Monitorització dels consums d'aigua a les comunitats de veïns.< Volver
Un dels mètodes més eficients per a conèixer quan i com es gasta aigua, i d’aquesta manera poder incidir en mesures que afavoreixin un estalvi en el consum d’aigua d’una col•lectivitat és la monitorització. La monitorització permet conèixer en temps real les lectures del comptador d’aigua cada x minuts.

MONITORITZACIÓ DELS CONSUMS D’AIGUA A LES COMUNITATS DE VEÏNS.


Un dels mètodes més eficients per a conèixer quan i com es gasta aigua, i d’aquesta manera poder incidir en mesures que afavoreixin un estalvi en el consum d’aigua d’una col·lectivitat és la monitorització.
La monitorització permet conèixer en temps real les lectures del comptador d’aigua cada x minuts.
Hem arribat a un conveni amb la companyia d’aigües, a través de l’empresa tecnològica del Grup Aigües de Barcelona; Aqualogy, de forma que ens instal·len un equip de telelectura a la major part de les comunitats a un preu molt i molt assequible.

 

 

A través de la instal•lació d’un comptador de telemesura (smart metering), es poden llegir les lectures del mateix comptador de la companyia cada 10’ a través d’una plataforma on-line accedint-hi amb un usuari i una contrasenya.
Aquest sistema proporciona tres importants millores.
1.- Conèixer la font de consum. En funció de l’horari de consum podrem saber quins han estat l’origen del consum. Això ens permetrà saber quines seran les prioritats alhora de fer els esforços d’estalvi.

 

 

2.- Detecció de fuites. Si ens hi fixem bé, veurem que tots els consums d’aigua són discontinus. Sempre hi ha una temps on es consumeix aigua, i un temps on es deixa de consumir. Quan el sistema detecta un consum continu al llarg del temps, és a dir es consumeix poc o molt però constant al llarg de més d’un dia. En aquest cas, el sistema ens enviarà un mail o un sms avisant-nos de la possibilitat d’una fuita (caldrà veure que no s’està omplint una piscina o similar).
3.- Limitació del consum. Com que sabem quina ha de ser en cada època de l’any la despesa d’aigua en cada concepte (dutxes, reg, evaporació piscines, etc) podrem limitar el caudal mensual o diari a aquesta quantitat. Sempre que es consumeixi més aigua del que hem previst, podrem establir que el sistema ens avisi per mail o sms. Això per una banda contribuirà a limitar el consum màxim anual, però també permetrà fer un seguiment de si les millores que estem implementant són realment eficients, o per al contrari no són tant bones com semblaven a nivell teòric. I això, ho sabrem en temps real, just quan ho fem, no al cap de quatre mesos quan ha arribat la factura i el oh!! Quan s’ha vist la davallada en el compte bancari.

 

 

Creiem que aquest sistema pot aportar una eina molt valuosa tant per la conscienciació de la necessitat d’optimitzar els recursos energètics, com per implementar mesures correctores d’estalvi d’aigua.
Esperem que us hagi estat útil.
I bon estalvi d’aigua ... i de diners!!

Imagen de seguimiento