Tot el que cal saber sobre la legionel·la< Volver
Cada any sentim a parlar de brots epidèmics de legionel·losi que afecten greument a la ciutadania, sense saber exactament a quins riscos estem exposats.

Cada any sentim a parlar de brots epidèmics de legionel·losi que afecten greument a la ciutadania, sense saber exactament a quins riscos estem exposats. Amb aquest article intentem aclarir els dubtes més comuns en que ens trobem quan ens referim  a la Legionel·la i a les seves conseqüències:

 

QUÈ ÉS?

La Legionella pneumophila és un bacteri ambiental gram negatiu amb forma de bacil, capaç de sobreviure en un ampli interval de condicions físico-químiques. El seu hàbitat ecològic natural són les aigües superficials, on formen part de la seva flora bacteriana. Les condicions idònies de temperatura per a la seva multiplicació són entre 20 i 45 ºC. Des d’aquests reservoris naturals, la bactèria pot colonitzar altres espais a través de la xarxa de distribució de l’aigua.

 

COM ENS POT AFECTAR?

Aquesta espècie és la causant de la legionel·losi o malaltia del legionari. Pot presentar-se com a una pneumònia o com una malaltia febril anomenada febre de Pontiac. L’entrada de la Legionel·la a l’organisme humà es produeix a través de les vies respiratòries per inhalació d’aerosols d’aigua que contenen un número suficient de bacteris, podent arribar a provocar greus complicacions pulmonars. Per tant, els orígens de les infeccions  sempre els trobarem a tots aquells sistemes o aparells generadors d’aerosols d’aigua els quals puguin ser inhalats per persones, com per exemple torres de refrigeració, sistemes d’humidificació, fonts públiques, sistemes de reg automàtic...

 

COM EVITAR LA SEVA PROLIFERACIÓ?

Mitjançant eficients programes de prevenció i control aconseguirem reduir sensiblement la incidència de la malaltia a la població. Aquests programes, elaborats i executats per empreses acreditades tal i com contempla la legislació vigent, impliquen entre d’altres actuacions:

 

· Efectuar avaluacions de riscos seguint les guies tècniques del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
· Tenir un eficient pla d’autocontrol basat en l’avaluació del risc, l’esquema de la instal·lació i la identificació de punts crítics.
· Manteniment, neteja i desinfecció d’elements del sistema.
· Elaborar un programa d’analítiques que contempli mesures a prendre en cas d’aparició de Legionel·la. Les mostres han de ser analitzades per laboratoris acreditats.

Imagen de seguimiento