Com fer una vorada.< Volver
Un dels punts clau per tenir una piscina espectacular és mantenir en perfecte estat la unió de les juntes . Això provoca un manteniment més fàcil , impedint que s'acumulin brutícia i algues que li donaran un aspecte descuidat .

Vorada


Un dels punts clau per tenir una piscina espectacular és mantenir en perfecte estat la unió de les juntes . Això provoca un manteniment més fàcil , impedint que s'acumulin brutícia i algues que li donaran un aspecte descuidat .

 

 

 

El procés per regenerar una vorada és el següent :
1 . Desconnexió de les llums de la piscina . Cal tenir en compte que s’acostumen a fondre o deixar danyada la lluminària si el programador les encén sense estar submergides .
2 . Buidatge de la piscina i tanca per motius de seguretat .
3 . Desmuntatge de totes les escales i parts mòbils , com retorns , tapes de neteja fons , comportes de skimmer , o lluminàries . Ompliment dels tubs oberts amb draps , per impedir que el ciment entri en els forats .
4 . Neteja amb aigua a pressió . Això permet netejar una gran part de la brutícia i de la matèria orgànica existent.
5 . Neteja de la piscina amb una dissolució d'àcid clorhídric . Es recomana primer col•locar quatre parts d'aigua i barrejar-la amb una part de clorhídric. És interessant polvoritzar la solució amb un polvoritzador per a àcids (si es fa amb un normal, tipus fitosanitaris, les juntes es deterioren) . S'ha d’anar sempre preparat amb ulleres, un mono protector de tot el cos , i botes antilliscants . Caldrà portar també guants especials i una màscara de vapors inorgànics.
6 . Neutralització de l'àcid de les parets . Al ciment blanc li costa adherir-se a superfícies àcides. Serà interessant neutralitzar aquest àcid primer netejant amb abundant aigua, i després aplicant bicarbonat sòdic al 5% amb la mateixa sulfatadora . (haurem abans d’haver eliminat l'àcid a través d' una triple neteja )
7 . Raspallat . Ara , la poca Vorada que queda, està trencadissa i serà fàcil d'eliminar amb passades enèrgiques d’un raspall de cerres rígides. És important que quedi un bon buit entre gresites per facilitar l'entrada del ciment .
8 . Col•locació del ciment . Ens proveirem de ciment blanc especial per a vorades de piscines. És possible trobar-lo en diferents colors. Sempre seguirem les indicacions que ens prescrigui el fabricant . Serà important humitejar la superfície amb aigua ajudant-nos d'un polvoritzador petit d'un o dos litres d'aigua . Farem la barreja de morter i aigua en un cabàs i remenant amb una paleta fins que la barreja adquireixi la consistència de la mel . Si és molt clara , el resultat serà un ciment fràgil , si és més espessa , ens costarà aplicar-la. Rebutjarem tot el ciment una vegada fraguat o que és a terra. Són especialment interessants els ciments especials (tipus Microban®) que inhibeixen l’aparició de bacteris o floridures.

 

 

9 . Aplicar la pasta preferiblement amb una plana de cautxú . Totes les passades seran en diagonal, mai paral·leles a les juntes. Farem diverses passades , permetent que tota la cavitat quedi plena de ciment . Tota la barreja que hem fet s'ha de completar en uns deu minuts . Deixarem assecar el ciment, i tot seguit passarem una esponja humitejada per treure el ciment dipositat sobre el gresite .
10 . La omplerta d’aigua es farà el més ràpidament possible, permetent que l'enduriment del ciment es realitzi sota l'aigua . Quan omplim, mai deixarem que el raig incideixi directament sobre el ciment fresc. S’haurà omplir amb mànega o bé a través del clavegueró .
11 . Ara caldrà seguir el protocol de posada en marxa de la piscina .

 

 

Esperem que us hagi estat útil.
I bon bany!!

Imagen de seguimiento