Com posar un sensor de pluja< Volver
Què hem de fer per tal que el programador de reg deixi de regar automàticament cada vegada que plou?

COM POSAR UN SENSOR DE PLUJA.

Què hem de fer per tal que el programador de reg deixi de regar automàticament cada vegada que plou?
Encara que sembli que a Catalunya no plou molt, hi ha aproximadament més de 30 dies que plou més que les necessitats d’una gespa comuna. Això significa que el reg en aquest cas és innecessari. Fins i tot tenint en compte que una part dels dies no seran d’estalvi ja que seran consecutius, l’estalvi en un jardí de 1000m2 serà de l’ordre de 70m3 a l’any. Passat això a les noves tarifes (any 2013) implica una reducció anual d’uns 420,00€. Un estalvi molt superior al cost de la instal·lació.
Aquí us ensenyem com instal·lar vosaltres mateixos aquest sensor. Primer de tot, cal avisar, que la instal·lació d’aquests sensors és molt fàcil i barata.

 

 

Aquí podeu veure una imatge d’un sensor típic de dos fils. Si en trobeu un de tres, mireu bé ja que només n’hi ha dos que funcionin. Caldrà trobar aquells que marqui com a NC (normally closed). També n’hi ha de cassoleta, però la instal·lació és exactament igual.
El sensor actua d’interruptor. Quan està sec, el sensor permet el pas de l’electricitat. Quan està humit o moll, obre el circuit no permetent el pas de l’electricitat.
Abans de tot caldrà saber quin tipus de programador tenim. Ni ha, en funció del sensor, de dos tipus. Els que ja estan preparats per portar sensor. Veure figura 1. Amb la fletxa groga es marquen els dos terminals on caldrà posar els terminals del sensor.

 

 

Així doncs, en aquest cas, serà tant senzill com unir els dos cables del sensor amb els terminals del RAIN SENSOR. Amb molts casos s’etiqueten com a S (sensor). Podeu veure que quan no hi ha sensor els dos terminals han d’estar pontejats.
En el cas de programadors que no tinguin aquests terminals, la instal·lació també és molt senzilla. Caldrà actuar directament sobre el fil comú, marcat amb blau.

 

 

En aquest cas caldrà treure el cable (normalment negre) que està unit al born C (comú) i unir-lo a qualsevol dels dos cables del sensor (és indiferent, per exemple el negre). Posteriorment caldrà unir el cable del sensor que queda (en aquest cas el vermell) al born C (comú). Es pot veure la imatge de l’abans i del després. És a dir, s’ha col·locat el sensor com a interruptor del comú. D’aquesta manera, cap de les electrovàlvules saltarà quan el sensor estigui humit.

 

 

Esperem que us hagi estat útil.
I bon estalvi d’aigua ... i de diners!!

Imagen de seguimiento