NORMATIVA
Aquí podreu trobar normes, lleis, i articles relacionats amb la legislació vigent que ordenen les comunitats de veïns, les relacions entre empreses, les normatives de seguretat, de piscines, de legionel·la, d'aigües grises, de tractaments fitosanitaris, etc.
Normativa aplicable a les aigües grises
Aquestes són les normes dins l'àmbit d'aplicació a Catalunya per a Aigües Grises
Normativa aplicable a les piscines a Catalunya
Aquestes són les normes dins l'àmbit d'aplicació a Catalunya
Funcions i responsabilitats d'un president d'una comunitat
El càrrec de President de la Comunitat de Propietaris es pot decidir per torns rotatius o bé per elecció i directa i és condició indispensable que sigui propietari d’alguna vivenda o local de la finca i que sigui major d’edat.
Obligacions per a la prevenció de la Legionel·losi en comunitats de veïns
Tant les fonts ornamentals, com les dutxes d’aigua freda, i els sistemes de reg per aspersió d'àmbit col·lectiu i urbans, estan classificats de risc.
Veïnatge i convivència
Els propietaris dels immobles, ja siguin edificis, instal•lacions o terrenys i els seus usuaris estan obligats per la Llei de propietat horitzontal a mantenir-los en perfecte estat de neteja, salubritat i seguretat, especialment aquelles parts visibles des de la via pública.
Imagen de seguimiento