Normativa aplicable a les aigües grises< Volver
Aquestes són les normes dins l'àmbit d'aplicació a Catalunya per a Aigües Grises

ESTALVI I APROFITAMENT D'AIGUA A LES COMUNITATS


L’Ordenança tipus sobre l’estalvi d’aigua de desembre de 2005, regula la incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua en tota mena d’edificacions i construccions noves i aquelles que s’hagin sotmès a rehabilitació i/o reforma integral.
Pel que fa als edificis d’habitatges plurifamiliars, la normativa els divideix en dos tipus:


1.- Els edificis plurifamiliars amb menys de vuit habitatges i zona verda de mes de 100m² o piscina amb una superfície de làmina d’aigua inferior a 30m², han d’incorporar, per a qualsevol us posterior, excepte el consum humà, un dels dispositius següents:


· Sistema de reutilització d’aigües grises.
· Sistema per a l’aprofitament d’aigua de pluja.
· Sistema per a la reutilització d’aigua sobrant de piscines.

 

2.- Els edificis plurifamiliars de vuit o mes habitatges han d’incorporar un sistema d’aprofitament d’aigües grises. A més si tenen zona verda de més de 300m² o piscina amb superfície de làmina d’aigua inferior a 30m², han d’incorporar un dels dispositius següents:


· Sistema per a l’aprofitament d’aigua de pluja.
· Sistema per a la reutilització d’aigua sobrant de piscines.

 

El sistema de reutilització d’aigües grises està destinat a reutilitzar l’aigua de dutxes i banyeres amb l’objectiu d’omplir les cisternes dels inodors. Queda prohibida la utilització d’aigua provinent d’altres fons com cuines, bidets, rentadores, rentaplats...


Cal que tota la xarxa d’aigües grises estigui degudament senyalitzada per tal d’evitar que es pugui barrejar amb aigua de companyia i s’identifiqui com a aigua no potable.


També és obligat, un cop feta la filtració de l’aigua, introduir-hi un colorant no tòxic i biodegradable per tal d’identificar clarament aquesta aigua.


Els usuaris estan obligats a fer-ne un ús efectiu, amb prohibició de tota manipulació per inutilitzar-los totalment o parcialment i/o eliminar-los.


Els propietaris o llogaters estan obligats a fer les operacions de manteniment i les reparacions pertinents per tal de mantenir les instal·lacions en perfecte estat de funcionament, eficàcia i eficiència.


Als sistemes de reutilització d’aigües cal fer neteges periòdiques (mínim dos cops l’any cal netejar els filtres i els dipòsits mínim un cop l’any).


Excepte a les instal·lacions en habitatges unifamiliars, totes les instal·lacions d’aigües grises han de disposar d’un contracte de manteniment que contempli la revisió del sistema de depuració amb una freqüència mínima de dues vegades l’any.


Mentre no estigui constituïda la comunitat de veïns el promotor resta obligat a subscriure el contracte de manteniment que haurà de tenir una durada mínima de dos anys.

 

· Ordenança tipus sobre l'estalvi d'aigua

 

· Ordenança sobre l'estalvi d'aigua a Sant Cugat del Vallès

 

Imagen de seguimiento