Obligacions per a la prevenció de la Legionel·losi en comunitats de veïns< Volver
Tant les fonts ornamentals, com les dutxes d’aigua freda, i els sistemes de reg per aspersió d'àmbit col·lectiu i urbans, estan classificats de risc.

El Real Decreto 865/2003, i el Decret 352/04 estableixen les condicions higiènic - sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Al mes de març de 2007, el Ministerio de Sanidad y Política Social va editar unes “Guías técnicas para la Prevención y Control de la Legionelosis en instalaciones” per a cada instal·lació de risc.

 

En aquestes normes, tant les fonts ornamentals, com les dutxes d’aigua freda, i els sistemes de reg per aspersió d'àmbit col·lectiu i urbans, estan classificats de risc.

 

En aquestes instal·lacions, la llei obliga a l'aplicació de programes d'autocontrol, avaluacions del risc, programes de manteniment, de neteja i de desinfecció, i a efectuar analítiques. També és obligatori disposar d'un registre de totes les operacions.

 

Les empreses que realitzin tractaments a tercers per a la prevenció i el control de la legionel·losi han d’estar inscrites al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) subclau de tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·la.


Igualment, tot el personal que realitzi tractaments a instal·lacions per a la prevenció de la legionel·losi ha d’haver superat els cursos de formació corresponents.


AGRENSIS SL, és una empresa inscrita al Registre Oficial d’Establiments i serveis plaguicides (ROESP) subclau de tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·la amb el codi B-5089S-SA-Lg, especialitzada en la prevenció i el control de la legionel·losi en tot tipus de sistemes; inclosos els de reg urbans i col·lectius, dutxes d’aigua freda i fonts ornamentals.

 

Real Decreto 865/2003

 

Reg per aspersió en el medi urbà

Decret 352/04

Imagen de seguimiento