Com posar un sensor de pluja.

Aprofitament de recursos

Què hem de fer per tal que el programador de reg deixi de regar automàticament cada vegada que plou?
INDEX AGRENSIS DE QUALITAT PER A PISCINES COL·LECTIVES

Aprofitament de recursos

Molts cops ens preguntem en quin estat es troba una piscina, si està ben dimensionada, si és eficient, si el manteniment és el correcte... Aquesta és una eina perfecte per conèixer quina puntuació mereix la nostra piscina. És una eina específica per piscines col·lectives, tant de piscines comunitaries com de col·lectives no públiques.
Monitorització dels consums d'aigua a les comunitats de veïns.

Aprofitament de recursos

Un dels mètodes més eficients per a conèixer quan i com es gasta aigua, i d’aquesta manera poder incidir en mesures que afavoreixin un estalvi en el consum d’aigua d’una col•lectivitat és la monitorització. La monitorització permet conèixer en temps real les lectures del comptador d’aigua cada x minuts.
Imagen de seguimiento