Instal·lació de regs automàtics eficients

Hem desenvolupat una aplicació informàtica pròpia que permet conèixer quina és la homogeneïtat en un reg per aspersió, aconseguint estalvis de fins al 70% d'aigua. Tenim 30 mesures per millorar la gestió de l'aigua en una instal·lació.
Imagen de seguimiento