Manteniment de legionel·la

Tant els regs urbans per aspersió, com les dutxes i les fonts ornamentals estan considerades instal·lacions de risc (BAIX RISC). Fem els programes d'autocontrol segons la normativa vigent, per prevenir casos de legionel·losi. L'empresa està registrada a tal efecte al registre de la Generalitat.
Imagen de seguimiento