Manteniment de piscines de baixa toxicitat

Oferim la tecnologia més moderna per aconseguir una màxima seguretat, unida als tractaments desinfectants menys agresius per la pell, reduint els compostes com MX i subproductes organoclorats al mínim.

La nostra principal obsessió és la màxima qualitat de l'aigua. Aigua lliure de patògens, però també amb baixos nivells de desinfectants.

Estem implementant un gran nombre de piscines amb cloració salina i sondes d'ORP. Creiem que és el sistema que s'adapta millor per a col·lectivitats.

Utilitzem només colorímetres electrònics, per tal que la fiabilitat en les medicions sigui òptima.

Som membres de l'Associació de tècnics especialistes amb piscines i estem promovent una associació catalana de mantenidors de piscines, per tal que tinguem una normativa similar a la de ses Illes, on és obligatori un carnet de manenidor de piscines.

En Xavier Amat, i responsable d'aquest servei és postgrau en Direcció de Piscines Públiques per la UAB.

Treballem per tal que els usuaris s'oblidin de tot el que no sigui disfrutar del bany.

Imagen de seguimiento