Manteniment sostenible de jardins

Manteniment de jardins buscant l'equilibri entre el benestar i la utilització de recursos. Tant pel que fa a la despesa i l'origen de l'aigua, el consum d'electricitat, el de tractaments químics, i els recursos humans utilitzats pel manteniment. Amb aquest sentit estem començant a implementar el protocol d'eficiència energètica en els nous jardins.
Imagen de seguimiento