Tractaments fitosanitaris biològics

No acostumem a fer tractaments químics contra les plagues. ¿Si les plantes han viscut durant millions d'anys sense aquests tractaments, i els hi ha anat de meravella, segur que els necessiten? Caldrà doncs, donar a cada planta les condicions necessàries per que es desenvolupi plenament i pugui defensar-se per ella mateixa de les malures. En casos estrictaments necessaris fem tractaments amb depredadors naturals de la plaga en qüestió
Imagen de seguimiento